Tulikvi: een speksteenkachel zonder grenzen

tulikivi-speksteenkachel-logo

Tulikivi in laagenergiewoningen en passiefhuizen

Klassieke houtkachels zijn in modern geïsoleerde woningen nog nauwelijks toepasbaar, zeker niet in laagenergiewoningen en passiefhuizen. 3 kWh is het maximum aan warmte dat men in putje winter nodig heeft in een laagenergiewoning waardoor zelfs de kleinste houtkachel al snel een sauna-effect creëert. De verbranding vertragen is geen optie, omdat emissies naar het milieu ontoelaatbaar hoog worden.
De massieve speksteen-kachel van Tulikivi biedt hier een enorme opportuniteit. Het is de enige performante kachel die voldoet aan de normen van laag energiewoningen en passiefhuizen.

tulikivi-in-moderne-woning

De geproduceerde warmte wordt eerst opgeslagen in de speksteenmassa. De warmte-afgifte van de kachels kan men verder verlagen, door gebruik te maken van extra isolatie en/of warmtewisselaars in de kachels. De gemiddelde warmte-afgifte gedurende 24 uur kan aldus variëren van 1 tot 3 kWh. Een overeenkomstige warmtehoeveelheid kan overgedragen worden op warm water voor gebruik in andere ruimten of voor de verwarming van sanitair water. De behoefte aan sanitair warm water is in een passiefwoning even groot als in een gewone woning, afhankelijk van de sanitaire gewoontes van de bewoners. Zonnecollectoren combineren met een massieve speksteenkachel biedt dan de ideale oplossing.

Hout stoken in een massieve speksteenkachel is goedkoop, eenvoudig, efficiënt, schoon en probleemloos. Een massieve speksteenkachel is goed in staat om CV-ketels en/of warmtempompen volledig te vervangen in passiefwoningen en laagenergiewoningen en om het verbruik van deze toestellen in andere woningen drastisch te doen dalen.

speksteen-tulikivi-cv-aansluiten

Optie Waterverwarmingssysteem W10 : voor sanitair water of CV .
Voor modern geïsoleerde woningen, laag energiewoningen en passiefwoningen biedt een W10-Tulikivi uitzonderlijk interessante mogelijkheden. De nieuwe warmtewisselaars zijn opgebouwd uit aluminium – koper elementen. Ze kunnen veel warmte opvangen en deze snel naar het water overdragen. Er hoeft slechts een paar uur gestookt te worden voor 12 tot 24 uur warm water.