Merk Haard: Altech

26 maart 2024

Altech pellet kachel

30 januari 2024

Altech Max pelletkachel

17 november 2022

Altech eclips

17 november 2022

Altech eclips

13 oktober 2022

Altech Max B houtkachel

13 oktober 2022

Altech Max H pelletkachel

13 oktober 2022

Altech Grande Nobles

3 oktober 2021

Altech nobles

18 augustus 2021

Altech Nobles depot

25 februari 2021

Altech houtkachels

29 december 2020

Altech Grande Noblès Depot