12 februari 2014

Kachels: wat mag je verbranden ?

Wist u dat het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie in het Vlarema een modelreglement heeft uitgevaardigd over welke materialen u mag verbranden in uw kachel ? De burgemeester of zijn afgevaardigden zijn gelast met het toezicht en de controle op de uitvoering van de bepalingen van dit reglement.

Naast de wettelijk toegelaten brandstoffen zoals aardgas, stookolie en steenkolen mag u volgens Vlarema enkel onbehandeld stukhout verbranden in de kachel.
Ander houtafval, zoals geverfd hout of geïmpregneerd hout, multiplex of spaanplaten, mag niet verbrand worden door particulieren.

Herken de rookkleur

Een eenvoudige manier om na te gaan of er correct wordt gestookt, is de rookkleur.
Kleurloze of witte rook duid op een goede verbranding van onbehandeld hout. Grijsblauwe of zwarte rook geven aan dat het hout niet helemaal onbehandeld was.
We vragen u sowieso op te letten met behandeld hout vanwege de mogelijke giftige stoffen en rook.
Ook al trekt het merendeel van de rook in uw schouw, een kleine fractie komt ook in uw woonruimte terecht.
Het gebruik van verkeerde brandstoffen, zoals afval of nat hout, kan ook leiden tot schoorsteenbrand.
Meer weten over kachels: Bezoek deze pagina over kachels.

Historiek: de witte rook van het Vaticaan

Witte rook is altijd een symbool geweest van ‘het goede’.
Mensen herinneren zich de verkiezingen van de nieuwe Paus waarbij het wachten was op witte rook.
Bij zwarte rook was de stemming niet unaniem en dus niet goed.
Bij witte rook volgde er euforie en een nieuwe Paus.
Indien er geen rook uit de schouw kwam, dan had een meeuw (zie foto) even een leuk rustplekje.