doorkijkhaard op hout

25 augustus 2014

Omkasten van inbouwhaarden vs veiligheid

De tijd dat de haard vrij in de ruimte stond of omboord werd met een schouw, ligt ver achter ons.
Vandaag is het trendy de haard mee in te werken in het maatmeubel waarin ook de tv, de bar en zelfs de bibliotheek verwerkt zitten. In theorie geen probleem.
De praktijk ligt echter wat complexer, want het vaak houten maatmeubel is niet compatibel met de warmte die de haard afgeeft.

Een doordachte opbouw met brandwerend materiaal zoals Super Isol of Promat is dan ook nodig om problemen te vermijden.

Geen wetgeving

Het gebruik van een brandvertragende bekleding is de enige sleutel tot een veilige oplossing.
Maar welke materialen beantwoorden aan de definitie van een brand- vertragende bekleding?
Want in tegenstelling tot de andere Europese landen is er in ons land geen echte wetgeving over het isoleren of omkasten van inbouwhaarden. In de praktijk zien we helaas dat er allerhande materialen toegepast worden die niet altijd de nodige veiligheid bieden of die op esthetisch vlak vaak voor problemen zorgen. Denk daarbij aan scheurvorming of verkleuring. Een correcte bekleding begint bij het type haard en de gebruikte brandstof.

Zelfplaatsers: laat u bijstaan door Geerts

Geerts heeft ervaring met het inkasten en verwerken van vuurvaste platen voor kachels en inbouwhaarden. We werken met de producten Super Isol en Promat.

[alert type=”error”] We kunnen zelfplaatsers het niet genoeg benadrukken: laat u ALTIJD bijstaan door een ervaren verwarmingsspecialist. Een slechte plaatsing of verkeerde materialen hebben katastrofale gevolgen.[/alert]

liefde-vuur-8

Uw haardtype is belangrijk voor de aanpak

Het haardtype is bepalend voor de concrete aanpak bij de brandveilige bekleding. Enerzijds zijn er inbouwcassettes en anderzijds inbouwhaarden. Het grote verschil tussen beide types zit in de uitvoering en de inbouwmogelijkheden. Cassettes zijn in principe inschuifbaar in een opening. Haarden zijn dit niet.

Enkele tips voor het inbouwen:

• Bewaar de nodige afstand tot brandbaar materiaal. Afhankelijk van het feit of de haard een convectiemantel heeft, is de afstand tot brandbaar materiaal door de fabrikant bepaald. Wanneer er extra brandwerend materiaal geplaatst wordt, kan deze afstand kleiner worden.

• Bij een cassette wordt de convectie – afvoer van warme lucht – geregeld in de behuizing van de cassette. Bij een haard is dat niet het geval en dient de nodige ruimte voor deze warme luchtafvoer voorzien te worden in het maatmeubel. Daartoe voorzie je openingen op de juiste plaatsen in de mantel en plaats je isolatiemateriaal op die plekken waar je warmte wilt weren.

• Respecteer aan de voorzijde van de haard of cassette de nodige afstand tot brandbare materialen. Dit om ontbranding door de stralingswarmte te voorkomen. • Het al dan niet gebruiken van afwerkkaders bepaalt in sterke mate hoe de afwerking van de ombouw rond de haard kan gebeuren.

• Hou tot slot ook rekening met de mogelijke uitzetting van de gebruikte materialen ten gevolge van de warmte.

Wil u meer informatie over het inkasten en bekleden van uw inbouwhaard ?
Bezoek onze toonzaal te Olen of maak een afspraak.