Pelletketels Fröling

Verwarmen met pellets

Froling houdt zich al meer dan vijftig jaar bezig met het efficiënte gebruik van hout als energiedrager. De naam Froling staat nu dan ook borg
voor moderne verwarmingstechniek met biomassa. De met stukhout, houtsnippers en pellets gestookte ketels worden over heel Europa met succes gebruikt. Al de producten worden door eigen productievestigingen in Oostenrijk en Duitsland vervaardigd. Het servicenetwerk waarborgt snelle assistentie.

Bespaar met pellets, maar met volledig comfort. De prijsontwikkeling van de diverse energiedragers in de laatste jaren toont de voordelen van houtpellets:
Deze ecologisch zuivere manier van verwarmen is ook financieel aantrekkelijk. De energiedrager hout is vernieuwbaar en daardoor CO2-neutraal. Pellets bestaan uit onvermengd hout. De grote hoeveelheden schaafsel en spaanders die in de houtverwerkingsindustrie
als nevenproduct ontstaan, worden zonder verdere behandeling verdicht en tot pellets geperst. Door de hoge energiedichtheid en de eenvoudige leverings- en opslagmogelijkheid vormen pellets de optimale brandstof voor volautomatische verwarmingsinstallaties.

De nieuwe generatie pelletketels:
Met de nieuwe P4 Pellet stelt Froling internationale maatstaven op het gebied van techniek en design. De uitgekiende, volautomatische bedrijfswijze van dit nieuwe product van Froling zorgt voor perfect comfort.

Moderne biomassaketels gelden voor de toekomst gericht en spaarzaam. Dit wordt ook gewaarborgd door talrijke internationale eisen met betrekking tot emissies en efficiëntie. Hier zijn vooral in Oostenrijk de limieten volgens Art. 15a B-VG en in Duitsland de in begin 2010 afgeschafte nationale hinderwet (omgezet in de Bundes-Immissionsschutzverordnung (nationale verordening inzake uitstootbescherming)) maatgevend.

De nieuwe pelletketel met de bijzondere voordelen:
1) Meerlagige isolering voor maximaal warmtebehoud.
2) Standaard automatische WOS-techniek (rendementoptimalisatiesysteem) voor maximaal rendement en voor automatische reiniging van de warmtewisselaar.
3) Nieuw ketelbedieningsapparaat met 7” touch-display voor een gemakkelijke en intuïtieve bediening.
4) Stille zuigtrekventilator met toerentalregeling en met functiebewaking voor de grootst mogelijke bedrijfszekerheid.
5) Royaal gedimensioneerde pellethouder met automatisch pellettransport en geïntegreerde geluiddemping (volume 90 – 280 liter).
6) Opslagruimte met afsluitschuif.
7) Geïsoleerde reinigingsdeur voor het beste warmtebehoud.
8) Royale comfort-asladen bij P4 Pellet 15 – 25.
9) Automatische ontassing in twee gesloten ashouders bij P4 Pellet 32 – 105.
10) Gepatenteerde meerkringswarmtewisselaar voor een glijdende werking, bij uitstek geschikt voor het verwarmen van lage-energiewoningen. De drietreksconstructie van de warmtewisselaar waarborgt de grootst mogelijke asafscheiding. Daarnaast is er geen externe terugloopbypass nodig.
11) Automatisch schuifrooster voor ontassing, met het oog op een onderhoudsvrij bedrijf.
12) Beproefde brander met afsluitschuif.
13) Automatische ontsteking door middel van heteluchtventilator.
14) Speciale cycloon met geïntegreerde geluiddemping voor een nagenoeg geluidloze werking.

Besturing Lambdatronic P 3200

Met de ketelbesturing Lambdatronic P 3200 en touchdisplay gaat Froling de toekomst in. Het intelligente besturingsmanagement maakt opname van tot 18 verwarmingscircuits, tot 4 buffertanks en tot 8 warmwatertanks mogelijk. De bedieningseenheid waarborgt een overzichtelijke weergave van de werkingscondities. De optimaal gestructureerde menuopbouw zorgt voor een eenvoudige bediening. De belangrijkste functies zijn gemakkelijk te kiezen via symbolen op het kleurendisplay.

Comfort met systeem

Met de nieuwe online besturing froeling-connect.com kunnen Frolingverwarmingsketels met touchdisplay op de ketel 24 uur per dag worden

gecontroleerd en geregeld, waar u ook bent. De belangrijkste statuswaarden en instellingen kunnen eenvoudig en gemakkelijk via internet (pc, smartphone, tablet pc, …) afgelezen of veranderd worden. Bovendien kan de klant instellen van welke statusmeldingen hij via SMS of e-mail op de hoogte gebracht wil worden. Met de nieuwe froeling-connect.com kunnen verwarmingseigenaren extra gebruikers voor de eigen ketel vrijgeven. Zo hebben bijvoorbeeld de installateur, buurman, enz. eveneens toegang tot de ketel en kunnen de te verwarmen ruimten bewaken, bijvoorbeeld tijdens uw vakantie.